СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
контакти

Бетагард

Бетагард

Бетагард
Phone20lКупити
для
буряків
Бетагард фото 1 DefendaБетагард фото 2 Defenda

Системний гербіцид для знищення однорічних дводольних та деяких злакових бур’янів в посівах цукрових, кормових та столових буряків

Бетагард фото 3 DefendaБетагард фото 4 Defenda

Вміст діючої речовини фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л

Бетагард фото 5 DefendaБетагард фото 6 Defenda

Хімічна група фенілкарбамати, бензофурани

Бетагард фото 7 DefendaБетагард фото 8 Defenda

Препаративна формула концентрат емульсії

Бетагард фото 9 DefendaБетагард фото 10 Defenda

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Ефективно знищує практично всі види однорічних дводольних бур’янів, в тому числі важкоконтрольованих, та деякі злакові

Має комбінований механізм дії на бур’яни – через листковий апарат та ґрунт.

Перші ознаки дії проявляються через 2-7 днів.

Сумісний з більшістю препаратів.

Дозволяє проводити обробки до змикання в міжряддях.

Притаманна висока селективність.

Бетагард фото 1 Defenda

Механізм дії

Вдало підібрані діючі речовини гербіциду БЕТАГАРД призводять до руйнуючих та незворотних процесів в рослинах бур’янів: порушення фотосинтезу, синтезу ліпідів, обміну білків, затримки росту та поділу клітин, перешкоджання утворенню воскового нальоту. Препарат БЕТАГАРД має комбінований механізм дії на бур’яни – через листковий апарат та ґрунт. Фенмедифам та десмедифам є рухомими інгібіторами фотосинтезу – вони, після проникнення в листки, концентруються у хлоропластах та викликають блокування фотосинтезуючого апарату. Етофумезат (інгібітор проростків) поглинається різними частинами рослин – дводольні вбирають субстанцію корінням, в однодольні проникає через колеоптиль під час проростання. Візуальні ознаки дії препарату – посвітління забарвлення листя та, в подальшому, хлороз – проявляються через 2-7 днів після обробки гербіцидом. Повна загибель бур’янів наступає через 2-3 тижні.

Бетагард фото 2 Defenda

Спектр дії

Найчутливіші бур’яни:

амброзія полинолиста, бородавник звичайний, види вероніки, воловик лікарський, волошка синя, галінсога дрібноквіткова, гірчак звичайний, гірчиця польова, кропива глуха, грицики звичайні, дурман звичайний, жабрій звичайний, жовтозілля звичайне, зірочник середній, королиця звичайна, кропива жалка, курай руський, курячі очка польові, лутига розлога, мак дикий, незабудка польова, паслін чорний, підмаренник чіпкий, портулак городній, проліска однорічна, редька дика, рутка лікарська, талабан польовий, шпергель звичайний, фіалка польова, різні види лободи і щириць.

Середньочутливі бур’яни:

абутилон Теофраста, петрушка собача, ромашка звичайна, ромашка собача польова, падалиця ріпаку і соняшника

Малочутливі бур’яни:

плоскуха звичайна, лисохвіст мишехвостиковий, метлюг звичайний, мітлиця однорічна, мишій зелений, пирій повзучий, росичка кров’яна, гумай, свинорий, сорго алепське.

Бетагард фото 3 Defenda

Властивості препарату

Одна з діючих речовин препарату – етофумезат – поглинається молодими паростками бур’янів, коли вони контактують з водним розчином етофумезату в ґрунті. Тому підвищена вологість ґрунту сприяє збільшенню ефективності етофумезату, а посуха і високий вміст у ґрунті органічної речовини, навпаки, знижують її.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об’єкт, що обробляється
Шкодочинний
об’єкт
Фаза
внесення
Норми витрати препарату, л/га
Кількість обробок
Культура, об’єкт, що обробляється
Буряки цукрові, кормові та столові
Шкодочинний об’єкт
Однорічні дводольні, в т. ч. щириця та деякі злакові бур’яни
Фаза
внесення
Обприскування бур’янів у фазі сім’ядолей (шилець), наступні обприскування з інтервалом 7-14 днів
Норми витрати препарату, л/га
1,0
Кількість обробок
3
Культура, об’єкт, що обробляється
Буряки цукрові, кормові та столові
Шкодочинний об’єкт
Однорічні дводольні, в т. ч. щириця та деякі злакові бур’яни
Фаза
внесення
Обприскування бур’янів у фазі 2-4 справжніх листків, наступне об- прискування з інтервалом 7-14 днів
Норми витрати препарату, л/га
1,5
Кількість обробок
2
Культура, об’єкт, що обробляється
Буряки цукрові, кормові та столові
Шкодочинний об’єкт
Однорічні дводольні, в т. ч. щириця та деякі злакові бур’яни
Фаза
внесення
Обприскування бур’янів на ранніх стадіях за наявності не менше 4 пар справжніх листків у буряків та оптимальних умовах їхнього розвитку
Норми витрати препарату, л/га
3,0
Кількість обробок
1
Буряки цукрові, кормові та столові
Однорічні дводольні, в т. ч. щириця та деякі злакові бур’яни

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробки посівів
буряків препаратом проводять при
появі першої, другої та третьої хвилі бур’янів з інтервалом 7-14 днів. Ефективність застосування залежить від дотримання рекомендацій по нормам застосування препарату стосовно фази розвитку бур’янів. При запізненні з обробками (перерослі бур’яни) ефект може бути відсутній. Максимальний ефект досягається при трикратній обробці посівів (норма використання 1 л/га) за фази розвитку бур’янів – сім’ядолі. Двократну обробку з нормою використання 1,5 л/га проводять за наявності у бур’янів фази розвитку 2-4 справжніх листки. Однократне застосування гербіциду (норма використання 3 л/га) можливе на ранніх стадіях розвитку бур’янів, наявності
не менше 4-х пар справжніх листків
у буряків та оптимальних
умовах їхнього
розвитку.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га, слід враховувати, що концентрація робочого розчину препарату БЕТАГАРД повинна бути не нижче 0,4%, тобто не менше 0,4 л препарату на 100 л води.

Сумісність

Для розширення спектру гербіцидної активності доцільне застосування препарату в бакових сумішах з гербіцидами на основі діючих речовин клопіралід, ленацил, хлоризадон, трифлусульфуронметил та грамінациди. Однак в кожному конкретному випадку бажано провести додаткову перевірку препаратів на сумісність.

Застереження у застосуванні

Не рекомендується
проводити обприскування буряків
по мокрим від опадів чи роси рослинам, коли рослини знаходяться у стресовому стані (ослаблені культивацією, спекою, заморозками, хворобами чи шкідниками) та менш ніж за 6 годин до випадання опадів. Для уникнення ризику опіку рослин буряків слід уникати внесення препарату до появи двох справжніх листків культури. Оптимальні умови для застосування гербіциду БЕТАГАРД – температура від + 10°С до + 25°С та відсутність сильного сонячного опромінення.

 

 

Download