СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
контакти

Блейд

Блейд

для
соняшнику
для
цук.буряків
для
сої
для
ріпаку

Системний післясходовий грамініцид для захисту посівів цукрового буряку, соняшнику, сої та ріпаку

Вміст діючої речовини клетодим, 120 г/л

Хімічна група циклогександіони

Препаративна формула концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ IIII клас (малотоксичний)

Переваги продукту

Контролює понад 40 видів злакових бур’янів, в тому числі таких проблемних, як пирій повзучий, гумай, куряче просо та ін., а також падалицю культурних злаків.

Сумісний з більшістю гербіцидів проти дводольних бур’янів.

Висока селективність стосовно культурних рослин, можливість вільного вибору часу захисної обробки незалежно від фази розвитку культури.

Надає можливість відмовитись від застосування ґрунтових гербіцидів.

Механізм дії

Діюча речовина препарату БЛЕЙД, при поглинанні листям і стеблами бур’янів, проникає в рослину, концентрується в точках росту і блокує біосинтез ліпідів. У дводольних рослин препарат включає- ться в обмін речовин та інактивується. Препарат знищує як надземну, так і підземну (кореневу) частину злаків, запобігаю- чи відростанню багаторічних видів. Завдяки своїй селективності препарат не вик- ликає фітотоксичності у дводольних культурних рослин, на яких рекомендований до застосування. Дія препарату на злакові бур’яни проявляється на 3-5 день у вигляді хлорозу листків та побуріння точок росту, відмирання рослин відбувається через 7-21 день після обробки.

Спектр дії

Препарат контролює понад 40 видів одно- та багаторічних злакових бур’янів, в тому числі падалицю культурних злаків. Найбільш чутливі до дії препара- ту БЛЕЙД – плоскуха звичайна, мітлиця звичайна, овес дикий (вівсюг), грястиця збірна, кипець гребінчастий, стоколос безостий, гусятник малий, ячмінь мишачий, житняк гребінчастий, пирій повзучий, свинорий пальчастий, гумай, різні види тонконогу, мишію та росички.

Властивості препарату

Завдяки системній дії сприяє швидкому знищенню злакових бур’янів та їх кореневої системи. Не має обмежень при використанні у сівозміні. До складу препара- ту БЛЕЙД входить поверхнево-активна речовина, що викликає збільшення чутливості бур’янів до дії препарату внаслідок кращого проникнення в рослину та кращого прилипання препарату до її поверхні. Незалежно від фази розвитку культури, найвища ефективність у боротьбі з багаторічними злаковими бур’янами

Норми витрат та строки застосування

Культура, об’єкт, що обробляється
Шкодочинний
об’єкт
Спосіб
внесення
Норми витрати препарату, кг,л/га
Кількість обробок
Культура, об’єкт, що обробляється
Соняшник, буряки цукрові, соя, ріпак
Шкодочинний об’єкт
Однорічні злакові бур’яни
Спосіб внесення
Обприскування посівів у фазу 2-6 листків у бур’янів (незалежно від фази розвитку культури)
Норми витрати препарату, кг,л/га
0,4-1,0
Кількість обробок
1
Культура, об’єкт, що обробляється
Соняшник, буряки цукрові, соя, ріпак
Шкодочинний об’єкт
Багаторічні злакові бур’яни
Спосіб внесення
Обприскування посівів при висоті бур’янів 10-20 см (незалежно від фази розвитку культури)
Норми витрати препарату, кг,л/га
1,4-1,8
Кількість обробок
1

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Мінімальні дозування
препарату застосовують при дотриманні оптимальних строків обробки, максимальні – при високій засміченості (більше ніж 300 шт/м.кв.) або по перерослих бур’янах. Обробку доцільно проводити у ранкові години при температурі до +25°С.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Сумісність

Препарат можна використовувати в бакових сумішах з іншими препаратами, крім гербіцидів на основі діючих речовин бентазону та імазоквіну. Однак в кожному конкретному випадку бажано провести додаткову перевірку препаратів на
сумісність.

Застереження у застосуванні

Не рекомендується
вносити мінеральні добрива та стимулятори росту протягом трьох тижнів з моменту внесення гербіциду.